دوره جامع ویدیویی آموزش تربیت مدرس زبان انگلیسی TTC(دکتر سامان عبادی)

لیست علاقه مندی ها Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

درباره دوره

دوره جامع ویدیویی آموزش تربیت مدرس زبان انگلیسی برای علاقمندان به تدریس زبان انگلیسی

What Will You Learn?

  • دوره جامع ویدیویی آموزش تربیت مدرس زبان انگلیسی TTC برای علاقمندان به تدریس زبان انگلیسی(رایگان برای دانشجویان کارشناسی دانشگاه رازی که واحد روش تدریس را با دکتر عبادی دارند )
  • یادگیری روش های اصولی تدریس زبان انگلیسی

درباره مدرس

A

Course Curriculum

دوره جامع ویدیویی آموزش روش تدریس زبان انگلیسی
دوره جامع ویدیویی آموزش روش تدریس زبان انگلیسی برای علاقمندان به تدریس زبان انگلیسی 

  • دانلود دوره جامع ویدیویی آموزش تربیت مدرس TTC زبان انگلیسی برای علاقمندان به تدریس زبان انگلیسی